14
Πολίτης του Σήμερα

Η AI είναι απαραίτητη για την επίλυση της κλιματικής κρίσης

Η AI είναι απαραίτητη για την επίλυση της κλιματικής κρίσης
Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης προσφέρει την ευκαιρία να πραγματοποιηθούν ουσιαστικές αλλαγές σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή, είτε μέσω του μετριασμού και της προσαρμογής, είτε μέσω της υποστήριξης των συνολικών προσπαθειών για το κλίμα.

Τα γεγονότα του τελευταίου μήνα έχουν κάνει πασιφανές ακόμη και στους πιο δύσπιστους πως ο πλανήτης μας αλλάζει. Το κλίμα έχει γίνει πολύ διαφορετικό, και η αιτία είναι αποκλειστικά η ανθρώπινη δραστηριότητα των τελευταίων δεκαετιών, με την αλόγιστη χρήση ορυκτών καυσίμων και τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Ο πλανήτης μας αποτελεί ένα τεράστιο και ιδιαιτέρως πολύπλοκο σύστημα, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να αναλυθεί και να προβλεφθεί. Οι διάφορες δράσεις κρατών και οργανισμών για την επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής γίνονται με βάση εμπειρικές εκτιμήσεις ή μεμονωμένες μελέτες, χωρίς να υπάρχει μια παγκόσμια κεντρική διαχείριση, μιας και δεν υπάρχει δυνατότητα μοντελοποίησης και πρόβλεψης. Όμως τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης (AI) έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν σημαντικά σε αυτόν τον τομέα, και το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας έχει στραφεί προς εκεί!

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ήδη έχει ξεκινήσει σε πολλές εφαρμογές, τις περισσότερες από τις οποίες δεν βλέπουμε καν. Για παράδειγμα, στον τομέα της βιομηχανίας, έχουμε πάμπολλες εφαρμογές σε τομείς βελτιστοποίησης παραγωγής, αξιοποίησης πόρων και πρώτων υλών, βελτιστοποίησης σχεδιάσεων, και σε πολλούς άλλους τομείς, οι οποίοι όμως μένουν αθέατοι από το ευρύ κοινό. Πλέον είναι εφικτή, μα και επιβεβλημένη, η χρήση τεχνολογιών AI σε όλους τους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας, με στόχο τη βελτιστοποίηση της χρήσης των πρώτων υλών και των πόρων, αλλά και τη συντονισμένη προσπάθεια αναστροφής των ζημιών που προκαλούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες στο περιβάλλον.

Είναι πλέον κοινή παραδοχή πως η λύση της κλιματικής αλλαγής δεν μπορεί να εφαρμοστεί τμηματικά ή κατά τόπους. Ομοίως και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη λύση της κλιματικής αλλαγής δεν μπορεί να εφαρμοστεί τοπικά. Είναι επιβεβλημένη η χρήση τέτοιων συστημάτων σε πλανητική κλίμακα, ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν και να χρησιμοποιούν τις κατά τόπους δράσεις σε ένα ενιαίο πλαίσιο, το οποίο θα καλύπτει ολόκληρο τον πλανήτη.

Στους στόχους των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης περιλαμβάνονται πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες. Η κυριότερη χρήση τους αναμένεται να είναι αυτή της συλλογής δεδομένων που αφορούν εκπομπές αερίων και τις συνέπειες που έχουν αυτές στο παγκόσμιο κλίμα. Επίσης σημαντική είναι η συνεισφορά τους στη σχεδίαση δράσεων και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το κλίμα. Παράλληλα, όμως, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα συστήματα για τη βελτιστοποίηση διαδικασιών και διεργασιών, για την υποστήριξη πολύπλοκων οικοσυστημάτων, αλλά και για την ενθάρρυνση και τον συντονισμό δράσεων για το περιβάλλον.

Στον τομέα της συλλογής δεδομένων, έχουμε ήδη πλειάδα πηγών όπως εξειδικευμένους δορυφόρους και επίγεια συστήματα, με την συνολική τους διαχείριση να εντοπίζει κενά στο δίκτυο συλλογής δεδομένων, τα οποία πρέπει να καλυφθούν για να έχουμε πλήρη εικόνα. Παράλληλα, η μοντελοποίηση των οικοσυστημάτων και του παγκόσμιου κλίματος οδηγεί τόσο στην καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του, όσο και στην πολύ καλύτερη πρόβλεψη των δράσεων για την αναστροφή της κλιματικής αλλαγής, κάτι στο οποίο τα συστήματα AI έχουν τεράστιο αντίκτυπο.

Συνολικά, η τεχνητή νοημοσύνη είναι σε θέση να μας δώσει τρόπους να αναστρέψουμε την κλιματική αλλαγή, δείχνοντάς μας τους καλύτερους τρόπους, αλλά και βοηθώντας μας να αποφύγουμε τους κινδύνους λανθασμένων ενεργειών οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν αντίθετα αποτελέσματα. Οι ικανότητες της τεχνητής νοημοσύνης μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε τον πλανήτη μας σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, κάτι αδύνατον χωρίς αυτή. Τελικά, μπορεί να ακούμε για την τεχνητή νοημοσύνη από το ChatGPT ή τα αυτόνομα οχήματα που οδηγούνται μόνα τους, αλλά η πραγματικά πολύτιμη συνεισφορά της τεχνολογίας αυτής θα είναι να μας καθοδηγήσει στο να σώσουμε τον πλανήτη μας!