14
Πολίτης του Σήμερα

Στο δρόμο προς ένα μέλλον χωρίς απόβλητα

Στο δρόμο προς ένα μέλλον χωρίς απόβλητα
Στις 14 Δεκεμβρίου 2022 στην 77η σύνοδό της, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε ψήφισμα για να ανακηρύξει την 30η Μαρτίου ως “Διεθνή Ημέρα Μηδενικών Αποβλήτων”. Τι σημαίνει όμως αυτή η μέρα και τι μπορείς να κάνεις για να μειώσεις τα απόβλητα και κυρίως πώς μπορεί η τεχνολογία να βοηθήσει σε αυτό;

Οι διεθνείς ημέρες του ΟΗΕ δεν είναι για να γιορτάζεις, αλλά για να θυμάσαι κάτι που ούτως η άλλως πρέπει να θυμάσαι – και να πράττεις – κάθε μέρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Διεθνής Ημέρα Μηδενικών Αποβλήτων η οποία έχει οριστεί η 30η Μαρτίου κάθε χρόνο. Κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας, τα κράτη μέλη και οι οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών, η κοινωνία των πολιτών, ο ιδιωτικός τομέας, η ακαδημαϊκή κοινότητα, η νεολαία και γενικά όσοι νοιάζονται για το περιβάλλον, σε προσωπικό, κοινωνικό ή συλλογικό επίπεδο (για παράδειγμα οι επιχειρήσεις) καλούνται να συμμετάσχουν σε πρωτοβουλίες και δραστηριότητες γύρω από τα απόβλητα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο με στόχο την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης.

Η προώθηση πρωτοβουλιών μηδενικών αποβλήτων κατά τη διάρκεια αυτής της διεθνούς ημέρας μπορεί να συμβάλει στην προώθηση όλων των στόχων της “Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη”, συμπεριλαμβανομένων του Στόχου 11 και του Στόχου 12 της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Αυτοί οι στόχοι αφορούν όλες τις μορφές αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας και της σπατάλης τροφίμων, την εξόρυξη φυσικών πόρων και τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Για το e-waste δες εδώ το αναλυτικό άρθρο μας.

Η τεχνολογία σύμμαχος προς ένα πράσινο μέλλον

Εφόσον ως είδος παράγουμε και καταναλώνουμε είναι μάλλον ουτοπία να μιλάμε για εντελώς μηδενικά απόβλητα. Το ζήτημα είναι η όσο το δυνατόν μείωσή τους και η έξυπνη διαχείρισή τους (στην οποία συμπεριλαμβάνεται όχι μόνο η ασφαλής απόρριψη, αλλά και η επαναχρησιμοποίηση όπου είναι εφικτό).

Τα νούμερα είναι συγκλονιστικά: Κάθε χρόνο, η ανθρωπότητα παράγει από 2,1 δισεκατομμύρια έως 2,3 δισεκατομμύρια τόνους αστικών στερεών αποβλήτων, που περιλαμβάνουν τα πάντα, από συσκευασίες και ηλεκτρονικά έως πλαστικά και τρόφιμα. Ωστόσο, οι τρέχουσες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων δεν είναι καλά εξοπλισμένες για να χειριστούν αυτόν τον τεράστιο όγκο, με μόνο το 61–62% των αστικών στερεών αποβλήτων να διαχειρίζεται σε ελεγχόμενες εγκαταστάσεις. Το υπόλοιπο καταλήγει σε χωματερές, ρυπαίνοντας τα οικοσυστήματα θέτοντας κινδύνους για την υγεία.

Για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση, θα πρέπει τα απόβλητα να αντιμετωπιστούν ως πολύτιμος πόρος. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο τη βελτίωση της συλλογής και ανακύκλωσης των απορριμμάτων, αλλά και την υιοθέτηση μιας προσέγγισης κύκλου ζωής. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση πόρων όποτε είναι δυνατόν, στο σχεδιασμό προϊόντων για ανθεκτικότητα και ελαχιστοποίηση της χρήσης επικίνδυνων και δύσκολων στη διαχείριση υλικών και πρώτον υλών. Εφαρμόζοντας προηγμένες λύσεις και αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να μειωθεί η ρύπανση του αέρα, της γης και των υδάτων, καθώς και να μειωθεί η εξόρυξη πολύτιμων φυσικών πόρων.

Έξυπνη διαχείριση απορριμμάτων

Τμήμα αυτού που ονομάζουμε “έξυπνη πόλη” είναι και η έξυπνη διαχείριση των απορριμμάτων της. Η COSMOTE πρωτοπορεί σε αυτό έχοντας αναπτύξει και διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις IoT (Internet of Things) υποστηρίζοντας στην πράξη τη μετάβαση στις νέες δομές έξυπνων πόλεων. Οι λύσεις αυτές αφορούν διαφορετικούς τομείς της ζωής στις πόλεις και προσφέρονται μέσω μιας έξυπνης πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών, αλλά και μιας ενιαίας υποδομής δικτύωσης. Μια από τις λύσεις που παρέχονται είναι και η έξυπνη διαχείριση απορριμμάτων (Smart Waste Management).

Πρόκειται για ένα σύστημα για την εξ αποστάσεως μέτρηση του ποσοστού πληρότητας των κάδων καθώς και για τη βελτιστοποίηση της συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων. Αποτελείται από έναν ασύρματο αισθητήρα υπερήχων, που μετράει το ποσοστό πληρότητας, και μια Web εφαρμογή διαχείρισης του συστήματος και ανάλυσης δεδομένων. Επίσης, διαθέτει και ένα mobile application για την πλοήγηση των οδηγών και τη διαχείριση των εντολών έργου.

Οι “έξυπνοι κάδοι” βελτιστοποιούν τα χρονοδιαγράμματα συλλογής, μειώνοντας τις περιττές παραλαβές και ελαχιστοποιώντας την κατανάλωση καυσίμου. Επίσης, συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών CO2 και στην αποτροπή της υπερπλήρωσης των κάδων, συνεισφέροντας, έτσι, στη διαμόρφωση ενός πιο καθαρού και βιώσιμου περιβάλλοντος. Ενθαρρύνοντας την αποτελεσματική διάθεση των απορριμμάτων, μπορούν να περιοριστούν σημαντικά τα απόβλητα των ΧΥΤΑ.

Η συγκεκριμένη λύση της COSMOTE βρίσκεται ήδη σε λειτουργία από το 2022 στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο οποίος μετά από διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια και εφαρμογή συστήματος έξυπνων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων επέλεξε την COSMOTE, επιτυγχάνοντας μείωση του λειτουργικού κόστους αποκομιδής έως και 50%. Η λύση αξιοποιεί την τεχνολογία Narrow-Band Internet of Things (NB-IoT), καθώς απαιτεί μικρό όγκο δεδομένων για τη διασύνδεση συσκευών μέσω δικτύου κινητής, μειώνοντας δραστικά την κατανάλωση ενέργειας και το κόστος.

Η επίτευξη κοινωνιών μηδενικών αποβλήτων απαιτεί δράση σε όλα τα επίπεδα. Εσύ ως καταναλωτής, μπορείς να αλλάξεις τις καταναλωτικές σου συνήθειες, επιλέγοντας την επαναχρησιμοποίηση και την επισκευή πριν από την απόρριψη. Οι κυβερνήσεις, οι κοινότητες, οι βιομηχανίες και άλλοι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ενισχύσουν τη χρηματοδότηση και τη χάραξη πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε κοινωνικής ομάδας.

Συνοπτικά, οι έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης απορριμμάτων προσφέρουν τη δυνατότητα να καταπολεμηθεί η ρύπανση, να ενισχυθούν τα ποσοστά ανακύκλωσης και να προστατευθεί το περιβάλλον. Αγκαλιάζοντας αυτές τις καινοτομίες, οι επιχειρήσεις και ο καθένας ξεχωριστά μπορεί να συμβάλει σε έναν πιο πράσινο, καθαρότερο κόσμο.

Αυτή τη μέρα θυμήσου: κάθε μικρό βήμα μετράει. Αξιοποίησε την τεχνολογία για ένα μέλλον χωρίς απόβλητα!