14
Πολίτης του Σήμερα

Ψηφιακή καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη – Μειώνοντας το ψηφιακό χάσμα

Ψηφιακή καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη – Μειώνοντας το ψηφιακό χάσμα
Η Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και της Κοινωνίας της Πληροφορίας που γιορτάζεται στης 17 Μαΐου είναι μια καλή αφορμή να θυμηθούμε όλοι εμείς που δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς σύνδεση στο Internet ούτε λεπτό, ότι ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων αυτού του πλανήτη δεν έχουν πρόσβαση σε τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών.

Η Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας (WTISD) γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Μαΐου, σηματοδοτώντας την ίδρυση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union – ITU) το 1865. Σκοπός της WTISD είναι να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η χρήση του Internet και άλλων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις κοινωνίες και τις οικονομίες, καθώς και τρόπους γεφύρωσης του ψηφιακού χάσματος.

Στο σημερινό ταχέως μεταβαλλόμενο ψηφιακό τοπίο, η ψηφιακή καινοτομία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη σύνδεση των ανθρώπων. Ωστόσο, 2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να παραμένουν ασύνδετοι και το ψηφιακό χάσμα εμποδίζει την ανάπτυξη σε ένα μεγάλο μέρος του κόσμου. Πολλές χώρες έχουν έλλειψη βασικών πολιτικών, πόρων και επενδύσεων, παραμένοντας ακόμα πολύ πίσω σε ό,τι αφορά τη διείσδυση των ψηφιακών τεχνολογιών και της σύγχρονης επικοινωνίας.

Επομένως, η 17η Μαΐου είναι μια γιορτή που αφορά τον συνδεδεμένο κομμάτι του πλανήτη, αλλά και μια αφορμή για να επιταχυνθούν οι πρωτοβουλίες για να καταφέρει να συνδεθεί και το υπόλοιπο.

Η ψηφιακή καινοτομία παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του κόσμου, στην προώθηση της προόδου και στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Καθώς αγωνιζόμαστε για βιώσιμη ανάπτυξη, η αξιοποίηση της δύναμης των ψηφιακών τεχνολογιών καθίσταται απαραίτητη.

Έτσι, φέτος, το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Τηλεπικοινωνιών και της Κοινωνίας της Πληροφορίας είναι “ψηφιακή καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη”.

Ο αντίκτυπος της ψηφιακής καινοτομίας στη βιώσιμη ανάπτυξη

Μείωση της ανισότητας: Οι ψηφιακές καινοτομίες, μπορούν να γεφυρώσουν τα κενά και να μειώσουν τις ανισότητες. Παρέχοντας πρόσβαση σε πληροφορίες, εκπαίδευση και υπηρεσίες, η τεχνολογία ενδυναμώνει τις περιθωριοποιημένες κοινότητες και προάγει την κοινωνική ισότητα.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ): Οι εταιρείες ενσωματώνουν όλο και περισσότερο την ΕΚΕ στις ψηφιακές στρατηγικές τους. Αξιοποιούν την τεχνολογία για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων, επιδεικνύοντας δέσμευση για βιωσιμότητα.

Έξυπνες πόλεις: Η ψηφιακή καινοτομία συμβάλλει στην ανάπτυξη έξυπνων πόλεων. Από αποτελεσματικά συστήματα μεταφορών έως έξυπνα δίκτυα και διαχείριση απορριμμάτων, η τεχνολογία βελτιώνει την αστική ζωή ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δες εδώ τις σχετικές πρωτοβουλίες και τις λύσεις που προσφέρει η COSMOTE.

Περιβαλλοντικές καινοτομίες: Οι ψηφιακές τεχνολογίες επιτρέπουν λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον. Από τη γεωργία έως τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, η ψηφιακή καινοτομία υποστηρίζει την προστασία του περιβάλλοντος.

Κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα: Τα μοντέλα κυκλικής οικονομίας, όπου οι πόροι επαναχρησιμοποιούνται και τα απόβλητα ελαχιστοποιούνται, επωφελούνται από ψηφιακά εργαλεία. Το Blockchain, το IoT και η ανάλυση δεδομένων ενισχύουν τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα.

Από την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέχρι την εξάλειψη της πείνας και της φτώχειας, οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη του 70% των στόχων στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Στην Ατζέντα 2030 αναγνωρίζεται ότι, η διάδοση των ΤΠΕ και η παγκόσμια διασύνδεση παρέχουν μεγάλες δυνατότητες για την επιτάχυνση της ανθρώπινης προόδου και τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος, είτε είναι γεωγραφικό, ηλικιακό, έμφυλο ή κοινωνικό.

Έτσι, η ψηφιακή καινοτομία αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη πίσω από την οικονομική πρόοδο και την παγκόσμια ανάπτυξη. Και δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Ευθυγραμμίζοντας την ψηφιακή πρόοδο με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα μέλλον που ωφελεί όλους.

Θυμήσου ότι το ταξίδι προς τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι μια συλλογική προσπάθεια. Ως άτομα, οργανισμοί και κοινωνίες, μπορούμε όλοι να συμβάλουμε στη θετική αλλαγή μέσω της ψηφιακής καινοτομίας, μειώνοντας παράλληλα το ψηφιακό χάσμα.

Η γεφύρωση αυτού του χάσματος είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι όλοι, ανεξάρτητα από την τοποθεσία ή το υπόβαθρο, μπορούν να επωφεληθούν από τη δύναμη της τεχνολογίας.